Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Åpent temamøte om kommunereformen

Måndag 19. oktober er ordførarar, varaordførarar og opposisjonsleiarar frå Hå, Klepp og Time samla til nytt møte i styringsgruppa for kommunereform.   

Møtet skal vera i Klepp rådhus frå kl 11.00-15.00

Alle møte i styringsgruppa er opne for publikum.

Temaet for møtet denne gongen er samfunnsutvikling, og politikarane vil mellom anna drøfta areal, utbygging, senterstruktur og næringsliv. 

Følg også med på det som skjer i prosessen med kommunereformen på nettsida munnyekommune.