Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planar på høyring

Oppdatert: 25.10.18

På denne sida finn du kommunaltekniske planar på høyring. Høyringsfristen er 4 veker frå annonsering. Innspel og merknader til planar kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller til Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe.

 

Skiltplan stadnamn Klepp stasjon

Høyringsfrist: 7. november 2018

 

Hovudplan for vatn, avløp og vassmiljø 2019 - 2028

Høyringsfrist: 21. november 2018