Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Reguleringsplan G/S Lalandsvegen

Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Lalandsvegen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Klepp kommunestyre i møte den 20.06.16, sak 29/16 vedteke ”PlanID 8200-Reguleringsplan (detalj) – ny gang- og sykkelveg langs fv 252 Lalandsvegen” med tilhøyrande planomtale og planbestemmelsar

Melding om vedtaket er kunngjort i Jærbladet den 01.07.16.

Alle dokumenta i saka vil du finne i :
Møtekalenderen under politikk og innsyn og Smartkommune
eller ved å klikke på lenkene under:

Særutskrift av møtebok - kommunestyret 20.6.2016
Plankart
Planbestemmelsar
Planomtale