Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Eskervegen 1-5, Tjøtta - detaljregulering

Offentleg ettersyn

Kommunen vil saman med utbyggjar presentere planforslaget.

Møtet er ope for alle.

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 03.08.2015.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.

Lenke til saksframlegg med vedlegg Hovudutvalsmøtet 26.5.2015