Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID1770- Kleppelundsvegen 1/1792 m/fleire

Offentleg ettersyn

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 24.11.2015, sak 104/15 å legge reguleringsplan for Kleppelundvegen 1/1792 m/fleire med tilhøyrande planomtale og planbestemmelsar, alle datert 03.11.15, ut til offentleg ettersyn.

 

Planforslaget er ein detaljreguleringsplan for et nytt bustadfelt med 29 bueiningar, område for leik, veg og gang- og sykkelveg.

 

Planforslaget med alle vedlegg finn du i Møtekalenderen under politikk og innsyn

og på Smartkommune

eller i ved å klikke på lenkene under.

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

Sjekkliste ROS

Referat PlanROS

Støyrapport

Illustrasjon 

Illustrasjonsplan