Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Kleppestemmen

Varsel om oppstart av endring av gjeldene reguleringsplan 1460

 

Norconsult har på vegne av Block Watne As, gitt melding om endring av gjeldene reguleringsplan 1460 Kleppestemmen jfg §12-14 i plan og bygningsloven. Klepp kommune har tildelt endringen ny planID og plannavn som følger :Reguleringsplan 1461 Kleppestemmen.

Endringene i reguleringsplanen er bekrevet i rapporten som du finner her og kopi av original brevet som varsler endringen finner du her

Evt innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes som merknad til :

Norconsult As v/Kjetil Medhus Postboks 130, 4065 Stavanger eller via epost til kjetil.medhus@norconsult.com innen 17 januar 2014

Evt merknader til reguleringsplanendringer vil bli vurdert og kommentert før planforslaget legges frem til behandling for Hovedutvalg for lokal utvikling