Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

PlanId 8170 Gang- og sykkelveg FV 507 Orre - Hå

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte den 31.5.2016, sak 38/16 å legge detaljreguleringsplan for planID 8170 gang- og sykkelveg langs fv 507 Orre – Hå grense med tilhøyrande planomtale og planbestemmelsar, alle datert 14.9.2015, ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget er utarbeidd av Statens vegvesen og viser 4,5 km gang- og sykkelveg langs Nordsjøvegen, frå Hå kommunegrense til krysset med Orrevegen rett sør for Orre gamle kyrkje.

Planforslaget med alle vedlegg finn du i Møtekalender under politikk og innsynSmarkommune eller ved i klikke på lenkene under:

Særutskrift av møtebok

Plankart del 1 av 5

Plankart del 2 av 5

Plankart del 3 av 5

Plankart del 4 av 5

Plankart del 5 av 5

Planomtale

Planbetemmelse

Møtereferat 05.01.2016 Statens vegvesen

Møtereferat 28.01.2016 

Vurdering av alternative løysingar

Vegstandard - nasjonale turistvegar

Notat om planendringar

 

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 26.08.16.

Alle merknader blir referert og kommentert i saksutgreiinga til hovudutval for lokal utvikling og kommunestyret, og det er derfor ikkje vanleg å gje skriftleg tilbakemelding til den enkelte.