Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Orstad Felt B1

Varsel om oppstart av planarbeid.

Klepp Prosjektering AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Plan nr 3510 -Detaljreguleringsplan for Orstad Felt B1

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av boliger.

Kart over planområdet

 Klepp kommune har vurdert at det ikkje er naudsynt med konsekvensutgreiing, fordi tiltaket ikkje fører til vestentleg verknad for miljø og samfunn etter dei kriteria som kjem fram i § 4 i forskrift om konsekvensutgreiingar

Eventuelle kommentarer til reguleringsarbeidet kan innen 18.2.2015 sendes til

Klepp Prosjektering AS, Orstadvegen 112, 4353 Klepp st.

Trine@klepp-prosjektering.no

tlf. 414 45 640