Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Detaljreguleringsplan for fv 44 Braut-Re Planid 6310 - AVSLUTTA

Varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram - detaljreguleringsplan fv 44 Braut - Re.

 

Det vert linka direkte til Statens vegvesen sine sider. Der ligg fullstendig varslings- og høyringsdokument.

Link til Statens vegvesen

 

Møter og kontordag

Det blir arrangert ope orienteringsmøter og kontordag

i Time kommune den 20. februar klokka 18:00, i kommunestyresalen på rådhuset i Time,
i Klepp kommune den 21. februar klokka 18:00, på Tu skule og
felles kontordag den 27. februar frå 14:00 til 19:00 på rådhuset i Time, møterom Fritz Røed, inngang C