Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

PlanID 8220 - Ny hovedvannledning vest

IVAR varsler om oppstart av planarbeid.

Høring av forslag til planprogram for Ny hovedvannledning vest fra Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger IVAR oppgraderer vannforsyningen i regionen. Det skal legges ny hovedvannledning i grunnen fra Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger. Strekningen som er vist med blå strek på kartet skal reguleres etter plan- og bygningsloven. Naboer og grunneiere er varslet direkte ved brev. Varslingsområdet er nokså stort omkring planlagt ledning da IVAR ønsker å ha muligheten til å vurdere alternative traseer på noen deler av strekningen. Omfanget av det regulerte tiltaket blir betydelig mindre. Planen skal konsekvensutredes. Det er utarbeidet planprogram som beskriver opplegget for konsekvensutredning og planarbeidet.

Planprogram

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte

Merknader til varsel om oppstart av planarbeid kan sendes til COWI innen 14. september 2018. Merk henvendelser med prosjektnummer A099570, kommune, gårds- og bruksnummer. Adresse: COWI, Postboks 2422 Solheimsviken, 5824 Bergen. E-post sendes til vos@cowi.com. De som ønsker tilsendt papirutgave av kunngjorte dokumenter, bes ta kontakt med COWI v/ Vidar Østerbø, tlf.nr. 952 33 871.
Spørsmål om utbygging kan rettes til: Prosjektleder Jonn Egil Berget på e-post jonneb@ivar.no, eller mobil 905 72 426.


Høringsdokumenter kan finnes på kommunenes hjemmesider (Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger) og på http://www.ivar.no/ny-hovedvannledning-vest/category791.html.


Informasjonsmøter
Tid og sted for informasjonsmøter med grunneiere i varslingssonen blir;
Onsdag 29. august klokka 12:00 og 18:00 for Gjesdal, Klepp og Time: Kverneland samfunnshus. Gamle Aaslandsvei 7, 4355 Kverneland (http://www.samfen.no/ )