Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Massedeponi Salte

Varsel om utviding av planområdet

 

På vegne av T. Stangeland Maskin er det på nytt varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for massedeponi på Salte. Det er tidlegare varsla oppstart av planarbeid for massedeponi, men det er plangrensa, vist med stipla linje, i vedlagt oversiktskart som gjeld. Vedlagt er det planprogrammet som er politisk behandla og vedteke. Plangrensa i planprogrammet er ikkje identisk med det sist varsla planområdet, men alle tema som skal utgreiast vil vere dei same.

Varselbrev om utviding av planområdet

Oversiktskart

Fastsett planprogram

Behandling av planprogram i kommunestyret med vedlegg

 

Synspunkt/merknader kan sendast til astrid.strand@ramboll.no eller Rambøll AS, postboks 8058, 4068 Stavanger, innan 26.04.13.