Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kverneland Næringspark PlanId 3530

OFFENTLEG ETTERSYN - ANNONSE - PLANID 3530 - REGULERINGSPLAN (DETALJ) - KVERNELAND NÆRINGSPARK - SENTRUMSFORMÅL

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 21.11.2017 , sak 97/17 å legge detaljreguleringsplan for Kverneland næringspark - sentrumsformål ut til offentleg ettersyn.

Planforslaget legg til rette for sentrumsformål i delar av planområdet i tråd med overordna planar og justering av gjeldande plan. I gjeldande plan er området regulert til kontor og industri. Det er foreslått endringar av regulert grense mellom næringsområde og friområde for å optimalisera næringstomtene.

Planforslaget med alle vedlegg kan sjåast finn du ved å klikke på dokumenta under eller i ekspedisjonen i Klepp rådhus.

Særutskrift av møtebok

Plankart

Planbestemmelsar

Planomtale

ROSanalyse

Støyrapport

Trafikkanalyse

Handelsanalyse

Illustrasjonar

 

Synspunkt/merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, innan 22.01.2018.