Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Jærvegen 550

Varsel om detaljregulering

Klepp kommune varslar oppstart av Detaljreguleringsplan for Jærveien 550

Planområdet er i gjeldande kommuneplan vist som offentleg formål. Hovudmål med planarbeidet er å legge til rette for nye bustader med tilhøyrande anlegg, og skapa ein god forbindelse for mjuke trafikantar mellom Jærvegen og parkområdet.

Vi gjer merksam på at det ikkje er utarbeidd forslag til reguleringsplan på dette stadiet. Forslag til reguleringsplan vil først bli utarbeidd i etterkant av varselperioden for å ta med eventuelle moment som kjem inn.

Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få hjå Klepp kommune, Etat for lokal utvikling, tlf. 51 42 98 00. Moglege merknader/synspunkt kan sendast til Klepp kommune, Etat for lokal utvikling, postboks 25, 4358 Kleppe eller postmottak@klepp.kommune.no, innan 26.06.13.

Kart over planområdet