Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Områdeplan for felles ungdomsskule Klepp og Time i Vardheia

Varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram og utbyggingsavtale, for Plan 0489.00 - Områdereguleringsplan for område for felles ungdomsskule med Klepp med tilliggjande bustad- og friområde i Morenefaret i Vardheia. 

Varselbrev

Planprogram

Oversiktskart