Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Kommuneplanar

Planstrategi 2015-2019

Planstrategi 2015-2019

Kommuneplan 2014-2025

Samfunnsdel
Arealdel
Bestemmelsar
ROS-analysar og konsekvensutgreiing

Sentrumsplan Kleppe

Vedteken plan 2015-2026:

Plankart

Planomtale, planbestemmelsar, retningslinjer og konsekvensutgreiing

 

Parallelloppdrag Kleppe sentrum

Rapport

Kommunedelplan Tjøtta

Plankart med bestemmelsar

Interkommunal kommunedelplan Bybåndet sør

Planbeskrivelse med bestemmelsar
Supplement til bestemmelse
Plankart

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009-2012

Hovedplan
Handlingsdel 2013-2014

Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2012-2023

Hoveddokument

Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029

Planprogram

Energi- og klimaplan

Hoveddokument