Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Planar

Her kan du finna ulike planar:

Økonomiplanar

Kommuneplanar

Reguleringsplanar

Temaplanar helse og velferd

Temaplanar barn og unge

Temaplanar samfunn og kultur

Digitalisering

Parkeringsstrategi

          

 

 

Korleis kan du som innbyggjar medverka i planarbeidet?

Som innbyggjar i Klepp kan du seie di meining om korleis me skal utvikla Klepp. Medverking er di moglegheit og rett til å bidra med kunnskap. Du kan melda inn behov og utfordringar, legga fram ønske og bekymringar som du synest er viktig å få med. 

Les meir om korleis du kan medverka i samfunnsplanlegginga her.