Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Stortingsval 2017

Stortings- og sametingsval 2017

Måndag 11. september er valdag for stortings- og sametingsvalet.
I Klepp kommune vil vallokalet på rådhuset også ha ope sundag 10. september.

Ordinær førehandsstemming startar 10. august og varer til og med fredag 8. september.
Har du ikkje høve til å avgi stemme i denne perioden eller på valdagen, kan du frå 3. juli ta kontakt med kommunen på telefon 51429800 og be om å få stemma tidlegare.

Meir info finn de på www.valg.no

Denne sida er under kontinuerleg oppdatering.