Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Fullmånekonsertane 2020

Fullmånekveldane i Klepp 2021

Det er for tida nokså vrient å laga eit program for Fullmånekveldane i Klepp, der ein faktisk kan halde det ein lovar. Stadige endringar i smittevernsreglane set rammar for korleis kvar einskild konsert kan haldast, og om den i det heile kan gå av stabelen.

Dei tre fyrste konsertane i år måtte gå ut. Torsdag 28. januar ville det vore 10 på scenen og 10 i salen, viss konserten hadde vore halden. Me gjer eit nytt forsøk med The Real Neils i september.

Kjell Inge Torgersen, som skulle hatt neste konsert laurdag 27. februar, vert òg ramma av dei same føresetnadane, og me tykkjer at han fortener eit større publikum. Me vonar at ting ordnar seg for han i august.

Konserten sundag 28. mars med Bergensgruppa De musikalske Dvergene er óg utsatt. Ny dato kjem etter kvart. 

Om dei planlagde konsertane frå mars og vidare kan haldast, vil det koma info om, om lag ein månad på førehand. All ny informasjon om konsertar og billettsal vil bli publisert her på heimsida og på  Facebook.

Inntil vidare lar me vera å trykkje årsplakat, og me lar einskilde datoar stå opne, for å kunna flytta konsertar, i staden for å avlysa avtalar me allereie har med artistane. 

Dei me har intensjonsavtalar med så langt er:

Sundag 28. mars: UTSATT - De musikalske Dvergene (info om ny dato kjem etter kvart)

Tysdag 27. april: Arne Skage m. band

Onsdag 26. mai: Nordstoga, Summers og Reinholdt

Torsdag 24. juni: Info kjem seinare

Laurdag 24. juli: Info kjem seinare

Sundag 22. august: Kjell Inge Torgersen

Tysdag 21. september: "The Neil Young Story" m. The Real Neils

Onsdag 20. oktober: John Kirkpatrick (GB)

Fredag 19. november: Skambankt akustisk

Sundag 19. desember: Info kjem seinare

Om fullmånekveldane

Kvar månad ved fullmåne kl. 20.00 arrangerer me konsert i Friluftshuset ved Orrestranda. I Friluftshuset er det plass til 140 publikummarar. Billettprisen er 200,- pr stk. Rullestolbrukere og ledsagere bes kontakte fullmaane@klepp.kommune.no for bestilling av billetter.

Kontakt

Tlf: 51 42 98 00

SMS: 40 43 62 48

Epost: fullmaane@klepp.kommune.no

Andre nettsider: Fullmånekveldane i Klepp og Kultur - Klepp kommune