Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

 • Language

Dronereglar

Her er dei 5 viktigaste reglane frå Luftfartstilsynet for flyging med hobbydrone:

 1. Du skal alltid kunne sjå dronen og fly den på ein omsynsfull måte. Aldri fly i nærleiken av ulykkesstader.
 2. Ikkje fly nærmare enn 5 km frå lufthamner med mindre anna er avtalt.
 3. Ikkje fly høgare enn 120 meter over bakken.
 4. Ikkje fly over festivalar, militære område eller sportsarrangement. Hald ein avstand på 150 meter.
 5. Ta omsyn til andre sitt privatliv. Hugs reglane for bruk av foto og video av andre personar.

Info frå Lufttilsynet.

Are you planning to visit Norway during the holidays and want to take pictures using a drone? In that case, the Norwegian Civil Aviation Authority would like you to get to know the rules for flying a drone in a safe and considerate manner.
Get to know the 5 basic guidelines for flying a drone here.

Top 5 rules:

 1. The drone should always be kept within your sight and operated in a mindful and considerate manner. Never fly near accident sites.
 2. Never fly closer than 5 km from airports unless you have explicit clearance to do so.
 3. Never fly higher than 120 meters off the ground.
 4. Never fly over festivals, military facilities or sporting events. Keep a distance of 150 meters.
 5. Be considerate of others privacy. Take note of the rules concerning photos and films of other people.

Informasjonsplakatar:
Hobbydrohnen - Tysk
Droni - Italiensk
玩空拍机 - Mandarin
ホビー用ドローン - Japansk
Vuelos recreativos con drones - Spansk
Drone de loisirs - Fransk