Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Aktivitetspark på Kleppe

Kva kunne du tenkt deg?

Aktivitetsparken i Kleppe

Her kan du sjå ein presentasjon av aktivitetsparken.

Me ønskjer å få innspel til aktivitetar frå heile kommunen.

Prosjektgruppa for aktivitetsparken vil ha innspel til den konkrete utforminga av aktivitetsparken.

Møt oss på butikken der du bur.

Coop Prix på Orre: Måndag 14. januar kl 15-17

Coop Extra på Klepp stasjon: Torsdag 17. januar kl 15-17 

Coop Marked på Voll: Tysdag 22. januar kl 15-17

Coop Extra på Øksnevad: Onsdag 23. januar kl 15-17

 

Bruk gjerne dette skjemaet. Det kan leverast på stadene og tidene nemnt ovanfor, eller det kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no.