Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

  • Digital fotosamling

    Klepp kommune si historiske fotosamling er digitalisert og tilgjengeleg for allmenheiten. Samlinga inneheld kring 5500 bilete kor storparten av bileta er tekne av Karl Korneliusson Kleppe (1877-1959).

  • Vassmålarane blir skifta ut

    Det er røyrleggarfirmaet Sig. Halvorsen som er engasjert for å skifta ut alle vassmålarar til nye digitale vassmålarar hos innbyggjarane i Klepp. Dei varslar husstandane med SMS før dei kjem.

  • Auka driftsresultat i Klepp

    Foreløpig rekneskap for 2018 viser at Klepp kommune har ein auke i netto driftsresultat frå 31 millionar til 41,9 millionar i 2018. Årsaka er betre skatteinngang i Klepp og for landet, lågare driftsutgifter og høgare renteinntekter enn budsjettert.

Hopp over kartløsning fra Google