Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

  • Ledig stilling som rådmann

    Ny rådmann må vere ein tydelig og samlande leiar. Han eller ho må klare å byggje tillit og etablere god samhandling mot politisk leiing og i forhold til kommunen sine tilsette

  • Små og store byggetiltak

    Er byggetiltaket ferdig? Ver merksam på at også tiltak som er unnateke krav om ansvarsrett (tidlegare kalla ’meldingssaker’) krev ferdigattest. Dette gjeld løyve gjeve etter 01.07.2010. Tiltakshavar må sende melding til kommunen når tiltaket er utført.

  • Postlista

    På grunn av sjukdom og ferieavvikling vil postlista ikkje bli lagt ut i veke 30.

Hopp over kartløsning fra Google