Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

  • Kommunal påskjønning - kulturprestasjonar 2019

    Frist for å melda inn lag og foreningar med utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019 er 1. desember.

  • Melding frå Kartverket

    Grunna kommune- og regionreformene som trer i kraft frå nyttår vil matrikkel og grunnbok vere stengd i slutten av desember 2019. Dette får følger for tinglysing og kommunen si saksbehandling.

  • Du er ein del av Norges beredskap

    Kampanjen fokuserar på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom straumen blir borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, vatnet er stengt eller det blir vanskeleg å få tak i nødvendig varer.

Hopp over kartløsning fra Google