Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

  • Søknadfristar 1. mars og 1. april

    Driftstilskot lag og foreiningar, vedlikehaldstilskot til idrettsanlegg, treningstider i Klepphallen, m.m. har desse søknadsfristane.

  • Rekneskap 2016

    Foreløpig rekneskap for Klepp kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 61 millionar. Ingen etatar/tenesteområde eller investeringar hadde vesentleg meirforbruk.

  • Klepp kommune går føre som eit godt eksempel!

    Fredag 10. feruar kom Utdanningsforbundet til rådhuset med kake og gode ord, som takk til politikarar, administrasjon og styrarar for den offensive satsinga på 50% barnehagelærarar innan 2020.

Hopp over kartløsning fra Google