Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

  • Plan for fysisk aktivitet

    Onsdag 13. desember klokka 14.00-16.00 er ordføraren tilstades på Jærhagen for å ta i mot høyringsinnspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029.

  • Borgarleg vigsel

    Frå 1. januar 2018 overtek kommunane oppgåva med borgarleg vigsel.

  • Radonmåling

    Miljøretta helsevern har inngått ein kontrakt med Radonassistanse as om reduserte prisar til alle innbyggarane i medlemskommunane ved kjøp av brikker for måling av radon.

Hopp over kartløsning fra Google