Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Hva kan vi hjelpe deg med?

Siste nytt

  • Kommunale påskjønningar 2017

    Husk å melde i frå til kommunen innan 1. desember om utøvarar som har blitt norgesmeistrar, eller teke medalje i Nordisk, EM, VM eller OL. 

  • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Søknadsfrist 08.12.2017

    Målet er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom. Gå inn i teksten for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema.

  • Radonmåling

    Miljøretta helsevern har inngått ein kontrakt med Radonassistanse as om reduserte prisar til alle innbyggarane i medlemskommunane ved kjøp av brikker for måling av radon.

Hopp over kartløsning fra Google