Siste nytt

 • Kleppe Nord

  Kunngjering av vedteken planprogram

  (02.09.2014)
 • TV aksjonen 2014

  Bli med på årets kjekkeste og viktigste søndagstur! Meld deg som bøssebærer til TV-aksjonen den 19. oktober på www.blimed.no eller ta kontakt med Klepp kommune 51429800

  (29.08.2014)
 • Vil du bli støttekontakt?

  Har du 2-3 timar i veka til å bruka på andre? Vil du hjelpa andre til å få ei meiningsfylt fritid? Bli støttekontakt. Det er både barn, ungdom og vaksne som treng ein støttekontakt nå.

  (22.08.2014)
 • Vi treng fleire besøksheimar

  Vil de bli besøksheim eller privat avlastar for barn og unge med ulike utfordringar?

  (22.08.2014)
 • Temakveld om Tryggve Gran

  "Jakta på mennesket Tryggve Gran". Foredrag av forfattar og biograf Anne Hege Simonsen, 2. september, kl. 19.00 i Festsalen på Rådhuset.

  (22.08.2014)
 • Anleggsarbeid på parkeringsplassen

  Det vil vera anleggsarbeid på parkeringsplassen ved rådhuset i nokre veker framover. (Til veke 40).

  (20.08.2014)
 • Postjaktå Klepp 24

  Ta familien med på tur, leit fram postane, besvar spørsmåla og vinn fine premiar! Postjaktå varer fram til 1. september.

  (22.08.2014)
 • Grunnskule for vaksne - informasjonsmøte

  Torsdag 14. august kl. 18.00, Bryne ungdomsskule.

  (09.08.2014)
 • Ope dialogmøte

  Kom og bli med på dialogmøte om jordvern, boligbygging og gode lokalsamfunn. Klepp rådhus tors. 21.august kl. 18.30. Gratis inngang.

  (09.08.2014)
 • Nordsjøflyginga 100 år

  Omtrent 1000 mennesker var med og feira 100-årsjubileet for Nordsjøflyginga på søndag. Sjå bilete frå jubileet.

  (22.08.2014)
 • Momskompensasjon for frivillege lag og organisasjonar

  Søknadsfristen er 1. september.

  (04.08.2014)
 • NHO`s Kommune NM

  Klepp på 4. plass i Rogaland

  (30.07.2014)
 • Nordsjøflyginga - eit jubileumsarrangement

  Kom og sjå ordføraren hoppe i fallskjerm, flyoppvisning, aktivitetar for barn og mykje anna, søndag 3. aug. frå kl 12.00 til 17.00 på gokartbanen på Reve.

  (24.07.2014)
 • Utstillingar i Klepp rådhus foajeen, i kontortida 07.40 - 15.10:

  Kunstfag i kulturskulen skuleåret 13/14 og Nordsjøflygingen 100 år - utstilling om Tryggve Gran.

  (22.07.2014)